Prihláška na MSR v šachu mládeže 2021

Prihlásiť sa je možné prostredníctvom registráčneho formulára, ktorý je potrebné zaslať na e-mailovú adresu majstrovstiev msr2021chess@gmail.com.

Stiahnuť prihlášku

Riadný termin prihlásenia je najneskôr do 15.6.2021, 24.00. Po tomto termíne bude účtovaný dodatočný poplatok 10 € za osobu (účastníka aj sprievodnú osobu).

Registrácia zahŕňa aj objednanie ubytovania a stravy počas podujatia.

Po obdržaní prihlášky organizátor zašle na mailovú adresu účastníka bližšie informácie o dokončení registrácie a výzvok k úhrade účastníckeho poplatku na účet organizátora: IBAN SK67 0900 0000 0051 3783 1553.

Prihláška sa považuje za platnú po nabehnutí finančných prostriedkov na účet Prvá šachová.

Jednotlivým šachovým klubom a oddielom odporúčame zaslať hromadnú prihlášku, ktorá bude obsahovať rozpis požiadaviek na ubytovanie a stravovanie.